Karta rowerowa

Podstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

w roku szkolnym 2018/2019.

Sprawy organizacyjne:

 1. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń, który ukończy 10 lat w roku kalendarzowym  2019.  Odbiór karty rowerowej możliwy będzie dopiero po uzyskaniu przez zdającego 10 roku życia.
 2. Uczeń zainteresowany kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.
 3. Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna i wychowawcę.
 4. Arkusz zaliczeń można pobrać tutaj lub odebrać osobiście u p. Grażyna Neimann
 5. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p. Grażyna Neimann
 6. Termin składania arkuszy to 10 maja 2019 r.
 7. Uczeń, który nie oddał w terminie podpisanego arkusza zaliczeń, nie zostanie dopuszczony do egzaminu!

Egzamin teoretyczny:

 1. Egzamin teoretyczny będzie w formie testu papierowego składającego się
  z 25 pytań.
 2. Uczeń, który udzieli 20 prawidłowych odpowiedzi zaliczy część teoretyczną.
 3. Egzamin teoretyczny odbędzie się zgodnie z terminem wyznaczonym przez dyrektora placówki.
 4. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy i poprawkowy.
 5. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, przystąpi do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

Egzamin praktyczny:

 1. Egzamin praktyczny przewidziany jest nakońcu maja lub początku czerwca 2019 r. Termin może ulec zmianie, ze względu na warunki pogodowe.
 2. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu praktycznego.
 3. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas drugiego podejścia egzaminu praktycznego – zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny w przyszłym roku szkolnym.
 4. Egzamin praktyczny może odbyć się na rowerze osoby zdającej lub na rowerze kolegi.
 5. Egzamin praktyczny odbędzie się na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu.

Odbiór karty rowerowej:

 1. Opisane zdjęcie do karty rowerowej należy dostarczyć najpóźniej do 13 czerwca 2019 r. – dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 2. Opis zdjęcia powinien zawierać: imię, nazwisko, klasę i datę urodzenia.
 3. Karty rowerowe można odebrać w sekretariacie szkoły od 1 lipca 2018 r.

 


Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

-Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz

telefon: 65 545 27 41
fax: 65 546 72 13
e-mail: sp1@rawicz.pl

dyrektor: Jagna Dybczyńska-Grześkowiak
wicedyrektor: Hanna Przybyła

godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
7.00-15.00
Polecamy
Copyright 2012-2020 © Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu