Karta rowerowa

Podstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową z przyczyn pandemii przełożonej

w roku szkolnym 2018/2019.

Sprawy organizacyjne:

 1. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń, który ukończy 10 lat w roku kalendarzowym  2020.  Odbiór karty rowerowej możliwy będzie dopiero po uzyskaniu przez zdającego 10 roku życia.
 2. Uczeń zainteresowany kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.
 3. Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna i wychowawcę.
 4. Arkusz zaliczeń można pobrać tutaj lub odebrać osobiście u p. Grażyna Neimann
 5. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p. Grażyna Neimann
 6. Termin składania arkuszy to 19 września 2020 r.
 7. Uczeń, który nie oddał w terminie podpisanego arkusza zaliczeń, nie zostanie dopuszczony do egzaminu!

Egzamin teoretyczny:

 1. Egzamin teoretyczny będzie w formie testu papierowego składającego się
  z 25 pytań.
 2. Uczeń, który udzieli 20 prawidłowych odpowiedzi zaliczy część teoretyczną.
 3. Egzamin teoretyczny odbędzie się zgodnie z terminem wyznaczonym przez dyrektora placówki.
 4. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy i poprawkowy.
 5. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, przystąpi do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

Egzamin praktyczny:

 1. Egzamin praktyczny przewidziany jest na końcu września lub początku października 2020 r. Termin może ulec zmianie, ze względu na warunki pogodowe.
 2. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu praktycznego.
 3. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas drugiego podejścia egzaminu praktycznego – zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny w przyszłym roku szkolnym.
 4. Egzamin praktyczny może odbyć się na rowerze osoby zdającej lub na rowerze kolegi.
 5. Egzamin praktyczny odbędzie się na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu.

Odbiór karty rowerowej:

 1. Opisane zdjęcie do karty rowerowej należy dostarczyć najpóźniej do 10 października 2020 r. – dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 2. Opis zdjęcia powinien zawierać: imię, nazwisko, klasę i datę urodzenia.
 3. Karty rowerowe można odebrać w sekretariacie szkoły o terminie uczniowie zostaną powiadomieni.

 


Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

-Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz

telefon: 65 545 27 41
fax: 65 546 72 13
e-mail: sp1@rawicz.pl

dyrektor: Jagna Dybczyńska-Grześkowiak
wicedyrektor: Hanna Przybyła

godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
7.00-15.00
Polecamy


Copyright 2012-2021 © Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu