Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Opublikowane dnia 03.12.2020 r.
Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

W ramach projektu Gmina Rawicz otrzymała grant na wyposażenie

nauczycieli i uczniów, w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych

w trudnej sytuacji materialnej i uczniów niepełnosprawnych,

w sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej.
W ramach projektu Gmina Rawicz zakupi laptopy,

które zostaną przekazane do szkół w celu użyczenia uczniom

 i nauczycielom nie mającym warunków technicznych

do uczestnictwa w kształceniu zdalnym lub wsparcia ich

w lekcjach stacjonarnych po ustaniu pandemii koronawirusa.

Wsparciem w projekcie są objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe
(tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie projektu wynosi 104 400,00 zł i stanowi 100%  wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekt jest finansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na  lata 2014-2020

 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

wzór protokołu szkoła_rodzice zdaln szkoła +.doc

wzór protokołu szkoła_rodzice zdaln szkoła.doc

 

 


Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

-Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz

telefon: 65 545 27 41
fax: 65 546 72 13
e-mail: sp1@rawicz.pl

dyrektor: Jagna Dybczyńska-Grześkowiak
wicedyrektor: Hanna Przybyła

godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
7.00-15.00
Polecamy


Copyright 2012-2021 © Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu