Zdalna szkoła
Zdalna szkoła
Opublikowane dnia 03.06.2020 r.
Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 

Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

W ramach projektu Gmina Rawicz zakupiła 41 szt. laptopów. Wsparciem w projekcie są objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe ( tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie). Zakupione laptopy przekazano do szkół w celu użyczenia uczniom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Umożliwi to uczniom podjęcie nauki
w systemie zdalnym i wyrównanie ich szans edukacyjnych. Projekt jest skierowany także
do wykluczonych cyfrowo nauczycieli, który również mogą otrzymać wsparcie w postaci użyczenia sprzętu.

Projekt jest realizowany w okresie od 23 kwietnia 2020 r. do 23 października 2020 r.

Dofinansowanie projektu wynosi 100 000,00 zł i stanowi 100%  wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na  lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.


Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

-Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz

telefon: 65 545 27 41
fax: 65 546 72 13
e-mail: sp1@rawicz.pl

dyrektor: Jagna Dybczyńska-Grześkowiak
wicedyrektor: Hanna Przybyła

godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
7.00-15.00
Polecamy


Copyright 2012-2021 © Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu